Ưu đãi nhất năm - chọn món nhé

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
10 ĐIỀU TỰ NHẮC MÌNH

10 ĐIỀU TỰ NHẮC MÌNH

10 ĐIỀU TỰ NHẮC MÌNH! 🙂
-----------------------------------------
1. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để ba hoa.
2. Công danh là để cống hiến, không phải để kiêu mạn.
3. Vật chất là để sử dụng, không phải để khoe khoang
4. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để so lường.
5. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính.
6. Tình cảm là để chia sẻ, không phải để lợi dụng.
7. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi.
8. Bạn bè là để sớt chia, không phải để lấn lướt.
9. Niềm tin là để chắc chắn, không phải để lường gạt.
10. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương.
_____________
Nguồn: Sưu tầm

← Bài trước Bài sau →