Ưu đãi nhất năm - chọn món nhé

Giỏ hàng

Hiện chưa có sản phẩm
TỔNG TIỀN: 0₫
Thanh toán
Products

Tất cả sản phẩm

Hết hàng
 Combo 815

Combo 815

815,000₫
 Combo 715k

Combo 715k

715,000₫
 Chả Cốm 90-180

Chả Cốm 90-180

90,000₫
 Sách Bò 105 - 135 - 195

Sách Bò 105 - 135 - 195

105,000₫
 Lưỡi Bò 105 - 135 - 195

Lưỡi Bò 105 - 135 - 195

105,000₫
 Đuôi Bò 105 - 135 - 195

Đuôi Bò 105 - 135 - 195

105,000₫
 Cà Pín Bò 105 - 135 - 195

Cà Pín Bò 105 - 135 - 195

105,000₫
 Tim Bò 105 - 135 - 195

Tim Bò 105 - 135 - 195

105,000₫
 Gân Bò 105 - 135 - 195

Gân Bò 105 - 135 - 195

105,000₫
 U Bò 105 - 135 - 195

U Bò 105 - 135 - 195

105,000₫
 Tủy Bò 105 - 135 - 195

Tủy Bò 105 - 135 - 195

105,000₫
 Gầu Bò 105 - 135 - 195

Gầu Bò 105 - 135 - 195

105,000₫
 Bắp Bò 105 - 135 - 195

Bắp Bò 105 - 135 - 195

105,000₫
 Combo 615k

Combo 615k

615,000₫
 Combo 515k

Combo 515k

515,000₫
 Combo 415k

Combo 415k

415,000₫
 Cuốn bốn mùa 95

Cuốn bốn mùa 95

95,000₫
 Bò Muối Chua 105 - 135 - 195

Bò Muối Chua 105 - 135 - 195

105,000₫
 Sách Xào 195k

Sách Xào 195k

195,000₫